Mökit Rukajärven kotakahvila Yhteystiedot

Varausehdot
Arvoisa asiakas!
Nämä ehdot ovat molempia osapuolia sitovia kun varaus on vahvistettu ja kun asia-
kas on maksanut ennakkomaksun 30% ja toimistokulut 5 euroa. Ennakkomaksu
(30%) ja toimistokulut tulee maksaa eräpäivään mennessä, varauksen voi kuitenkin
perua ilman kuluja ennen ennakkomaksun eräpäivää. Loppusuoritus on maksettava
3 viikkoa ennen majoituksen alkua. Viime hetken varauksista (majoituksen alkuun
vähemmän kuin 3 viikkoa) peritään kaikki maksut välittömästi. Viime hetken varauk-
sesta tulee sitova varauksen tekohetkellä.
 
- Varaajan tulee olla täysi-ikäinen. Ilman huoltajaa majoittuvilta alaikäisiltä vaaditaan
huoltajan kirjallinen sitoumus, joka toimitetaan Vip Rukalle ennen loppusuoritusta
(majoituksen alkuun kolme viikkoa).
 
- Avaimen luovutuksesta sovitaan 2-3 päivää ennen majoituksen alkua kohteen
huoltajan kanssa. Huoltajan yhteystiedot sekä ajo-ohjeet kohteeseen ovat loppu-
laskun yhteydessä. Avain luovutetaan maksukuittia vastaan. Kadonneesta avaimesta
peritään lukon vaihtamisesta aiheutuneet todelliset kustannukset.
 
- Lomakohde on asiakkaan käytettävissä tulopäivästä klo 16.00 lähtöpäivään klo
12.00. Kohteen vuokraan sisältyy mökin/loma-asunnon vapaa käyttöoikeus, vuode-
vaatteet (patjat, peitteet, tyynyt), polttopuut (ellei toisin mainita) ja perusastiasto.
Asiakas tuo mukanaan liinavaatteet sekä vastaa kohteen siivouksesta vuokra-aikana
ja sen päättyessä, ellei toisin ole sovittu. Mikäli loppusiivousta ei ole suoritettu, Vip
Rukalla on oikeus periä asiakkaalta siivousmaksu. Tarvittaessa saat loppusiivous-
ohjeet kohteen huoltajalta tai Vip Rukalta.
 
- Majoituskohdetta ei saa käyttää useampi henkilö kuin mitä on sovittu majoitusta
varattaessa.
 
- Lemmikkieläinten tuonnista majoituskohteeseen on sovittava etukäteen.
 
- Asiakas on velvollinen korvaamaan lomakohteelle tai sen irtaimistolle oleskelunsa
aikana aiheutuneet vahingot suoraan omistajalle.
 
- Kaikki majoituskohteen varustukseen ja kuntoon liittyvät huomautukset ja valituk-
set on osoitettava välittömästi niiden aiheen ilmaannuttua suoraan huoltajalle. Jälki-
käteen tehtyjä valituksia ei huomioida.
 
Peruutusehdot
 
Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti Vip Rukalle. Mikäli peruutus tehdään vähin-
tään 28 vrk ennen majoituksen alkua, palautetaan ennakkomaksu vähennettynä
peruutuskuluilla 34 euroa.
 
Peruutuksen tapahtuessa 28-21 vrk ennen majoituksen alkua, pidätetään ennakko-
maksu.
 
- Myöhemmin tapahtuvista peruutuksista peritään koko maksu, ellei kohdetta saada
uudelleen vuokratuksi.
 
- Mikäli peruutus tapahtuu varaajan tai hänen läheisensä vakavan sairaus- tai kuo-
lemantapauksen johdosta ennen majoituksen alkua, palautetaan majoitusvuokra
vähennettynä peruutuskuluilla. Tällöin on toimitettava lääkärintodistus peruutuksen
syystä.
 
- Mikäli kyseessä on ylivoimainen este, force majeur, voi Vip Ruka perua varauksen.
Tällöin asiakas saa maksamansa vuokran kokonaisuudessaan takaisin. Mikäli
ennakko- tai loppumaksua ei ole maksettu eräpäivään mennessä, Vip Ruka peruu
varauksen.
 
Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.
 
Onnistuneen loman puolesta
Vip Ruka